Cyfrowe Muzeum
Książki Artystycznej

Zapraszamy do przeglądania wirtualnego katalogu obiektów pochodzących ze zbiorów Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Książki Artystyczne

Zbiory książek artystycznych są gromadzone w MKA od czasu jego powołania w 1993 r. przez Fundację Correspondance des Arts. Misją MKA jest wspieranie, promowanie i zbieranie polskiej współczesnej sztuki książki z końca XX oraz XXI wieku. Misja ta wiąże się też z gromadzeniem powstałych w tym samym czasie za granicą książek artystów polskich i obcych.  Dla potrzeb edukacyjnych w  MKA zbierane są też reprinty dawnej polskiej i książki drukowanej i rękopiśmiennej. Szczególną kolekcją w zbiorach MKA są książki i instalacje artystyczne CdA – wydawnictwa prowadzonego przez Jadwigę i Janusza P. Tryznów – fundatorów i założycieli MKA
W niedalekiej przyszłości wszystkie zbiory książek artystycznych w MKA zostaną zdigitalizowane.

Cyfrowa ewidencja stałej ekspozycji książek artystycznych w MKA dotyczy wybranych dla potrzeb edukacyjnych w zakresie sztuki książki, eksponatów oraz, książek z kolekcji wydawnictwa Correspondance des Arts.


Powiązane adresy internetowe:
www.book.art.pl
www.brzezinski.book.art.pl
www.pandemiabookart.pl

Kolekcja edukacyjna wśród książek wyróżnia:

Książki Dzieła

Nawiązujące do tradycji pięknego kodeksu

Książki Obiekty

Dzieła rzeźbiarskie i instalacje

Książki Zwykłe

Realizujące  zamysł artysty w dużym nakładzie.

Druki Artystyczne

Druki artystyczne w postaci plakatów, dyplomów, katalogów, druków okolicznościowych, itp. realizowane są w MKA od początku jego istnienia. Większość z nich opiera się o typografię gutenbergowską, ręcznie czerpany papier, grafikę szlachetną i inne dawne techniki druku. Druki te stanowią podstawę i główną część zbioru druków, jaki znajduje się w MKA. Zbiór ten nie jest dotąd opisany i wymaga cyfrowej ewidencji. Tłem do kolekcji druków powstałych w MKA  są przykłady druków artystycznych polskich i zagranicznych, które znalazły się w MKA dzięki darom, wymianie i zakupom. Całość zbioru druków artystycznych w MKA, po uporządkowaniu wg kryterium: pochodzenia, technik, nakładów, etc – jest kolejnym i niezbędnym polem cyfryzacji w MKA.

 

Zbiory maszyn
i urządzeń

Zbiory maszyn i urządzeń w MKA są zdominowane przez kolekcję maszyn i urządzeń techniki Gutenberga, która powstawała równolegle do kolekcji książek CdA realizowanych dzięki temu sprzętowi. Podkreślić trzeba, że wybór tego sprzętu przede wszystkim podlegał kryterium użyteczności w pracy artysty uprawiającego sztukę książki.  Podstawą wyposażenia technicznego MKA jest sprzęt typograficzny, który podzielić można na: maszyny i urządzenia do wyrobu czcionek metalowych i drewnianych, maszyny i urządzenia do składu i druku tekstów, maszyny i urządzenia do ręcznego czerpania papieru oraz do oprawy książek i druków. Każdy z w/w zbiorów zawiera w sobie dalsze podziały. Na techniczne wyposażenie MKA składają się też różne inne urządzenia. Sztuka książki nie ma estetycznych ograniczeń –  pozwala też  łączyć ze sobą różne materiały i  techniki. 

Matryce

Ogromną częścią zbiorów MKA jest kolekcja zabytkowych matryc, pochodzących z warszawskiej Odlewni Czcionek Idźkowski i S-ka, liczącej 122 938 matryc i 2195 punc.

Obecnie MKA dokonało digitalizacji 2 krojów pism: „Wisła”; ” i „Szkolne”, które poprzez dokonanie wstępnego cyfrowego opracowania, później może stać się punktem wyjścia do prac projektowych przy projektowaniu krojów pism.

Dowiedz się więcej o „Szkolnych”

Warsztaty

W ramach projektu zostały przeprowadzone warsztaty typograficzne w zecerni Muzeum Książki Artystycznej.

Warsztaty prowadzili:
Ola i Przemek Hoffer

 

Zapisz się
do Newslettera

i otrzymaj ebook edukacyjny zawierający opis kolekcji i sposób korzystania z niej.

Cyfrowe Muzeum
Książki Artystycznej

Zapraszamy do przeglądania wirtualnego katalogu obiektów pochodzących ze zbiorów Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Książki Artystyczne

Zbiory książek artystycznych są gromadzone w MKA od czasu jego powołania w 1993 r. przez Fundację Correspondance des Arts. Misją MKA jest wspieranie, promowanie i zbieranie polskiej współczesnej sztuki książki z końca XX oraz XXI wieku. Misja ta wiąże się też z gromadzeniem powstałych w tym samym czasie za granicą książek artystów polskich i obcych.  Dla potrzeb edukacyjnych w  MKA zbierane są też reprinty dawnej polskiej i książki drukowanej i rękopiśmiennej. Szczególną kolekcją w zbiorach MKA są książki i instalacje artystyczne CdA – wydawnictwa prowadzonego przez Jadwigę i Janusza P. Tryznów – fundatorów i założycieli MKA . 
W niedalekiej przyszłości wszystkie zbiory książek artystycznych w MKA zostaną zdigitalizowane.

Cyfrowa ewidencja stałej ekspozycji książek artystycznych w MKA dotyczy wybranych dla potrzeb edukacyjnych w zakresie sztuki książki, eksponatów oraz, książek z kolekcji wydawnictwa Correspondance des Arts.

Powiązane adresy internetowe:
www.book.art.pl
www.brzezinski.book.art.pl
www.pandemia.book.art.pl

Kolekcja edukacyjna wśród książek wyróżnia:

Książki Dzieła

Nawiązujące do tradycji pięknego kodeksu

Książki Obiekty

Dzieła rzeźbiarskie i instalacje

Książki Zwykłe

Realizujące  zamysł artysty w dużym nakładzie.

Druki Artystyczne

Druki artystyczne w postaci plakatów, dyplomów, katalogów, druków okolicznościowych, itp. realizowane są w MKA od początku jego istnienia. Większość z nich opiera się o typografię gutenbergowską, ręcznie czerpany papier, grafikę szlachetną i inne dawne techniki druku. Druki te stanowią podstawę i główną część zbioru druków, jaki znajduje się w MKA. Zbiór ten nie jest dotąd opisany i wymaga cyfrowej ewidencji. Tłem do kolekcji druków powstałych w MKA  są przykłady druków artystycznych polskich i zagranicznych, które znalazły się w MKA dzięki darom, wymianie i zakupom. Całość zbioru druków artystycznych w MKA, po uporządkowaniu wg kryterium: pochodzenia, technik, nakładów, etc – jest kolejnym i niezbędnym polem cyfryzacji w MKA.

 

Zbiory maszyn
i urządzeń

Zbiory maszyn i urządzeń w MKA są zdominowane przez kolekcję maszyn i urządzeń techniki Gutenberga, która powstawała równolegle do kolekcji książek CdA realizowanych dzięki temu sprzętowi. Podkreślić trzeba, że wybór tego sprzętu przede wszystkim podlegał kryterium użyteczności w pracy artysty uprawiającego sztukę książki.  Podstawą wyposażenia technicznego MKA jest sprzęt typograficzny, który podzielić można na: maszyny i urządzenia do wyrobu czcionek metalowych i drewnianych, maszyny i urządzenia do składu i druku tekstów, maszyny i urządzenia do ręcznego czerpania papieru oraz do oprawy książek i druków. Każdy z w/w zbiorów zawiera w sobie dalsze podziały. Na techniczne wyposażenie MKA składają się też różne inne urządzenia. Sztuka książki nie ma estetycznych ograniczeń –  pozwala też  łączyć ze sobą różne materiały i  techniki. 

Matryce

Ogromną częścią zbiorów MKA jest kolekcja zabytkowych matryc, pochodzących z warszawskiej Odlewni Czcionek Idźkowski i S-ka, liczącej 122 938 matryc i 2195 punc.

Obecnie MKA dokonało digitalizacji 2 krojów pism: „Wisła”; ” i „Szkolne”, które poprzez dokonanie wstępnego cyfrowego opracowania, później może stać się punktem wyjścia do prac projektowych przy projektowaniu krojów pism.

Dowiedz się więcej o „Szkolnych”

Warsztaty

W ramach projektu zostały przeprowadzone warsztaty typograficzne w zecerni Muzeum Książki Artystycznej.

Warsztaty prowadzili:
Ola i Przemek Hoffer

 

Zapisz się
do Newslettera

i otrzymaj ebook edukacyjny zawierający opis kolekcji i sposób korzystania z niej.

Cyfrowe Muzeum
Książki Artystycznej

Zapraszamy do przeglądania wirtualnego katalogu obiektów pochodzących ze zbiorów Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi.

Projekt sfinansowano ze środków pochodzących z programu „Kultura Cyfrowa 2022” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Książki Artystyczne

Zbiory książek artystycznych są gromadzone w MKA od czasu jego powołania w 1993 r. przez Fundację Correspondance des Arts. Misją MKA jest wspieranie, promowanie i zbieranie polskiej współczesnej sztuki książki z końca XX oraz XXI wieku. Misja ta wiąże się też z gromadzeniem powstałych w tym samym czasie za granicą książek artystów polskich i obcych.  Dla potrzeb edukacyjnych w  MKA zbierane są też reprinty dawnej polskiej i książki drukowanej i rękopiśmiennej. Szczególną kolekcją w zbiorach MKA są książki i instalacje artystyczne CdA – wydawnictwa prowadzonego przez Jadwigę i Janusza P. Tryznów – fundatorów i założycieli MKA
W niedalekiej przyszłości wszystkie zbiory książek artystycznych w MKA zostaną zdigitalizowane.

Cyfrowa ewidencja stałej ekspozycji książek artystycznych w MKA dotyczy wybranych dla potrzeb edukacyjnych w zakresie sztuki książki, eksponatów oraz, książek z kolekcji wydawnictwa Correspondance des Arts.

Powiązane adresy internetowe:
www.book.art.pl
www.brzezinski.book.art.pl
www.pandemia.book.art.pl

Kolekcja edukacyjna wśród książek wyróżnia:

Książki Dzieła

Nawiązujące do tradycji pięknego kodeksu

Książki Obiekty

Dzieła rzeźbiarskie i instalacje

Książki Zwykłe

Realizujące  zamysł artysty w dużym nakładzie.

Druki Artystyczne

Druki artystyczne w postaci plakatów, dyplomów, katalogów, druków okolicznościowych, itp. realizowane są w MKA od początku jego istnienia. Większość z nich opiera się o typografię gutenbergowską, ręcznie czerpany papier, grafikę szlachetną i inne dawne techniki druku. Druki te stanowią podstawę i główną część zbioru druków, jaki znajduje się w MKA. Zbiór ten nie jest dotąd opisany i wymaga cyfrowej ewidencji. Tłem do kolekcji druków powstałych w MKA  są przykłady druków artystycznych polskich i zagranicznych, które znalazły się w MKA dzięki darom, wymianie i zakupom. Całość zbioru druków artystycznych w MKA, po uporządkowaniu wg kryterium: pochodzenia, technik, nakładów, etc – jest kolejnym i niezbędnym polem cyfryzacji w MKA.

 

Zbiory maszyn
i urządzeń

Zbiory maszyn i urządzeń w MKA są zdominowane przez kolekcję maszyn i urządzeń techniki Gutenberga, która powstawała równolegle do kolekcji książek CdA realizowanych dzięki temu sprzętowi. Podkreślić trzeba, że wybór tego sprzętu przede wszystkim podlegał kryterium użyteczności w pracy artysty uprawiającego sztukę książki.  Podstawą wyposażenia technicznego MKA jest sprzęt typograficzny, który podzielić można na: maszyny i urządzenia do wyrobu czcionek metalowych i drewnianych, maszyny i urządzenia do składu i druku tekstów, maszyny i urządzenia do ręcznego czerpania papieru oraz do oprawy książek i druków. Każdy z w/w zbiorów zawiera w sobie dalsze podziały. Na techniczne wyposażenie MKA składają się też różne inne urządzenia. Sztuka książki nie ma estetycznych ograniczeń –  pozwala też  łączyć ze sobą różne materiały i  techniki. 

Warsztaty

W ramach projektu zostały przeprowadzone warsztaty typograficzne w zecerni Muzeum Książki Artystycznej.

Warsztaty prowadzili:
Ola i Przemek Hoffer

 

Skip to content