Muzeum Książki Artystycznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej
cyfrowe.book.art.pl

Data publikacji strony internetowej:  11.20
Data ostatniej dużej aktualizacji: 11.20

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 11.20.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 11.20.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej?
Zgłoś to do nas mailowo – bookartmuseum@gmail.com 

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Dostępność architektoniczna

Muzeum Książki Artystycznej, ul. Tymienieckiego 24 , 90-349, Łódź

 1. Do budynku prowadzi 1 wejście od wyjazdu z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz furtka od ul. Ks.Tymienieckiego.  Na teren muzeum wjazd wózkiem jest utrudniony, w muzeum nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich. Po wejściu do budynku na pierwsze piętro oraz do piwnicy prowadza schody. Nie ma podjazdu dla wózków. 
 2. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 

 • Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są obok formularza kontaktowego.
 • „Wirtualny spacer”  nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.  

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 11.20.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 11.20.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej?
Zgłoś to do nas mailowo – bookartmuseum@gmail.com 

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Dostępność architektoniczna

Muzeum Książki Artystycznej, ul. Tymienieckiego 24 , 90-349, Łódź

 1. Do budynku prowadzi 1 wejście od wyjazdu z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz furtka od ul. Ks.Tymienieckiego 24.  Na teren muzeum można wjechać wózkiem, w muzeum nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich. Po wejściu do budynku na pierwsze piętro oraz do piwnicy prowadza schody. Nie ma podjazdu dla wózków. 
 2. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści
 • Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są obok formularza kontaktowego.
 • „Wirtualny spacer”  nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.  
Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 11.20.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 11.20.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeśli na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej?
Zgłoś to do nas mailowo: bookartmuseum@gmail.com 

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.
Dostępność architektoniczna

Muzeum Książki Artystycznej, ul. Tymienieckiego 24 , 90-349, Łódź

 1. Do budynku prowadzi 1 wejście od wyjazdu z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz furtka od ul. Ks.Tymienieckiego 24.  Na teren muzeum można wjechać wózkiem, w muzeum nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich. Po wejściu do budynku 1 pierwsze piętro oraz do piwnicy prowadza schody. Nie ma podjazdu dla wózków. 
 2. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Skip to content