Prasa ręczna do odbitek próbnych

Audiodyskrypcja

Data:

Nieznana

Rozmiar:

320 mm * 750 mm * 950 mm

Twórca:

Nieznany

Miejsce powstania:

Nieznane

Materiały:

żeliwo, stal, tworzywo sztuczne

Właściciel:

Muzeum Książki Artystycznej

Opis:

Ręczna cylindrowa prasa do wykonywania odbitek próbnych ( potocznie zwana „korektorką” ) Składa się z prostokątnej podstawy z dwiema bocznymi płozami na całej długości oraz ciężkiego walca pokrytego tworzywem. Cylinder po obu stronach ma grube stalowe pierścienie pozwalające mu na toczenie się po płozach podstawy. Płozy są na końcach wygięte do góry, żeby uniemożliwić spadnięcie z nich cylindra. Po umieszczeniu cylindra na płozach fundamentu pomiędzy ich powierzchniami pozostaje odległość odpowiadająca wysokości czcionek. W celu wykonania odbitki próbnej ze składu, trzeba go zabezpieczyć przed rozsypaniem, np. przez obwiązanie sznurkiem i umieścić na postumencie. Po ręcznym nadaniu farby na skład, np. wałkiem, układa się na nim papier i przetacza na nim cylindrem, który dociska papier do składu z farbą i wykonuje odbitki. Średnica cylindra wynosi 25 cm.
Fot:
Michał Strokowski, Kasia Reszka
Skip to content